Termeni și condiții

Valabile începând cu data de 15.09.2022

Recunoaștere Și Acceptare
Vă recomandăm să citiți cu atenție Termenii și Condițiile înainte de utilizarea platformei, întrucât conțin informații importante cu privire la drepturile și obligațiile dumneavoastră.Accesarea platformei sau utilizarea serviciilor în orice mod atestă consimțământul dvs. expres, liber și neechivoc cu privire la conținutul integral al Termenilor și Condițiilor și a oricărei prevederi din acestea.Utilizatorul înțelege și acceptă în mod expres, în întregime și necondiționat, prevederile acestor Termeni și Condiții și înțelege să utilizeze serviciile în strictă conformitate cu acestea. Utilizatorii care au un cont creat pe platformă înțeleg și acceptă că utilizarea în continuare a contului lor, precum și orice accesare sau vizitare în continuare a platformei, a oricărei pagini din aceasta și/sau utilizarea serviciilor, precum și a oricărei componente a acestora constituie o acceptare în întregime și necondiționată a Termenilor și Condițiilor și a oricărei prevederi din acestea.Daca nu sunteți de acord cu prevederile acestor Termeni si Condiții, vă rugăm să nu utilizați serviciile oferite de platformă. Neacceptarea acestor Termeni si Condiții, sau a oricărei prevederi din acestea, astfel cum acestea sunt formulate în prezentul act, atrage obligația utilizatorului de a înceta de îndată accesarea platformei.Totodată, prin accesarea platformei, utilizatorul certifică administratorului platformei că are cel puțin 18 ani și că, potrivit dispozițiilor legale aplicabile, are dreptul să utilizeze serviciile și să acceseze paginile platformei și își asumă responsabilitatea completă pentru alegerea, utilizarea și implementarea serviciilor.
Termeni Si Condiții Ale Site-Ului Avochat.Net

1. Termeni generali
Prezentul document conține termenii și condițiile de utilizare a platformei  www.avochat.net (denumit „Termeni și Condiții”) și, în acest sens avem rugămintea de a parcurge documentul cu atenție.Menționăm faptul că Prin accesarea website-ului www.avochat.net aflat la adresele https://avochat.net (denumit in acest document „AVOCHAT”) sau prin orice alt mod de accesare a continutul www.avochat.net asa cum este definit mai jos, sunteți de acord cu prevederile acestor Termeni si Condiții și va asumati obligatia sa respectati acest Acord.În înțelesul Termenilor și Condițiilor, termenii listați mai jos sunt definiți după cum urmează: „Platforma” sau “AVOCHAT” – reprezintă platforma / aplicația web www.avochat.net; „Administratorul platformei” – desemnează societatea FUTURE LEGAL SRL , cu sediul in București, Piața Națiunile Unite nr. 3-5, bl. A, sc. A, et. 1, ap. 8, sector 4, e-mail office@avochat.net, inregistrata la Registrul Cometului sub nr. J40/14116/2022, cod fiscal 46521589„Serviciul/ Serviciile” – înseamnă orice serviciu / servicii oferit(e) pe platformă, și/sau orice modul sau componentă a acesteia;„Utilizatorul” – inseamna orice persoana care acceseaza www.avochat.net si/sau utilizeaza in orice mod serviciile, materialele, informatiile sau orice alte date disponibile pe sau prin www.avochat.net, respectiv continute in newsletter-ele noastre, pe paginile noastre de socializare sau in orice alt produs care este realizat sau pus la dispozitie de Avocatnet.ro “Avocatul/ Avocații” – se referă la avocați colaboratori care oferă răspunsuri la întrebările Utilizatorilor prin intermediul platformei www.avochat.net;“Legea nr. 51/1995” – reprezintă Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocatContinutul www.avochat.net – inseamna orice articole, machete, design, imagini foto si/sau video, simboluri, logo-uri, marci, denumiri, răspunsuri si orice alte date disponibile pe sau prin www.avochat.net, respectiv continute in newsletter-ele noastre, pe paginile noastre de socializare sau in orice alt produs care este realizat sau pus la dispozitie de AVOCHAT

2. Introducere
AVOCHAT este o platformă digitală ce facilitează intermedierea dintre utilizatori și avocați punând la dispoziția acestora un mijloc de comunicare la distanță eficient, sigur și adaptat nevoilor specifice ale acestora.Prin intermediul platformei, avocații oferă utilizatorilor, la cerere, servicii de consultanță constând în sfaturi juridice generale, cu scop informativ, oferite exclusiv în baza informațiilor transmise de către utilizator, istoricului juridic, acțiunilor întreprinse anterior și situației de fapt a fiecărei probleme în parte în, baza Legii 51/1995 astfel, acuratețea sfaturilor și opiniilor juridice oferite de avocați se fundamentează pe o informare prealabilă, corectă și completă transmisă de utilizatori. Ținând cont de acest aspect, vă asumați faptul că o descriere incorectă, imprecisă sau incompletă a problemei dvs. poate să determine discordanțe între sfaturile oferite de avocați și soluția juridică optimă pentru situația dumneavoastră. Sfaturile juridice generale oferite de avocați nu înlocuiesc operațiunile de due diligence, consultanță juridică prin interacțiunea fizică directă avocat-client în cadrul unei consultații juridice efectuată la sediul profesional al avocaților..Răspunsurile oferite de Avocați prin intermediul platformei au scop informativ și sunt oferite exclusiv în baza informațiilor transmise de către utilizator. Datorită limitărilor inerente ale interacțiunilor online, nu este posibilă o consultanță juridică amănunțită prin intermediul platformei. Astfel, sfaturile juridice generale oferite prin intermediul platformei sunt doar un preambul, iar nu un substitut al consultanței juridice efectuată fizic la sediile profesionale ale avocaților.Nici administratorul platformei, nici avocații ale căror sfaturi/ opinii pot fi recepţionate prin intermediul platformei nu pot fi ținuți răspunzători pentru niciun prejudiciu/ pierdere de orice fel ale utilizatorului.Administratorul platformei își limitează activitatea la asigurarea funcționalității și performanței platformei, fără a controla sau a interveni în alt mod asupra serviciilor de consultanță prestate de avocați către utilizatori. Pe cale de consecință, administratorul platformei nu oferă servicii juridice și nu poate fi considerat cabinet de avocatura sau societate civila profesionala în sensul dispozițiilor Legii nr. 51/1995. Astfel, administratorul platformei nu interferează în niciun fel în relația directă utilizator-avocat, rezumându-se la a asigura intermedierea și un mijloc de comunicare viabil pentru aceștia.

3. Drepturile asupra conținutului Site-ului
Continutul www.avochat.net asa cum a fost descris mai sus aparțin administratorului platformei și partenerilor săi și reprezintă conținutul platformei. Prin derogare de la prevederea precedentă, nu aparțin administratorului platformei sau partenerilor săi acele materiale pentru care pe Platformă este indicat un alt titular de drepturi, ori un alt deținător sau o altă sursă.Utilizatorii înțeleg și acceptă că administratorul platformei este exonerat de orice răspundere privind materialele, datele și informațiile, dar fără a se limita la acestea, preluate de la orice surse oficiale, inclusiv cele care au fost publicate având scopul și caracterul de „comunicate de presă”. Utilizatorii înțeleg și acceptă că toate informațiile, datele, materialele postate pe platformă au doar un caracter informativ și orientativ și că administratorul platformei nu poate fi tras la răspundere în niciun caz și în niciun mod pentru veridicitatea și validitatea conținutului platformei sau pentru orice efect juridic decurgând din utilizarea acesteia.Cu exceptia cazului in care se precizeaza altfel in acest acord, niciun utilizator, indiferent de tipul de serviciu de care beneficiaza, nu are dreptul de a utiliza, reproduce, distribui sau de a permite cuiva sa utilizeze, sa reproduca sau sa distribuie continutul www.avochat.net fara a detine o permisiune scrisa in acest sens din partea AVOCHAT. Nu este permisă nicio acțiune care ar putea aduce atingere drepturilor detinute de www.avochat.net sau de catre orice alt tert.Este interzisă copierea, preluarea, reproducerea, publicarea, transmiterea, vânzarea, distribuția totală sau parțială, integrală sau modificată a conținutului acestei platforme sau a oricărei părți a acestuia efectuate în orice alte scopuri decât cele personale; administratorul platformei își rezervă dreptul de a acționa în instanță orice persoană și/sau entitate care încalcă în orice mod prevederile de mai sus.Cererile de utilizare a conținutului platformei în orice scopuri decât cele personale pot fi trimise la adresa de email office@avochat.netEste strict interzisă postarea pe platformă a oricărui conținut, incluzând materiale, comentarii, imagini, secvențe video, dar fără a se limita la acestea, care au un limbaj obscen sau vulgar, conțin texte ilegale, amenințătoare, abuzive, indecente, mesaje rasiste, șoviniste ori care ar putea discrimina orice persoane în orice mod sau care ar încălca orice alte drepturi și libertăți ale omului potrivit legislației în vigoare.Utilizatorii înțeleg și acceptă că în cazul încălcării în orice mod și în orice măsură a oricărora din prevederile Termenilor și Condițiilor, administratorul platformei va putea opta în mod discreționar pentru suspendarea totală sau parțială a accesului utilizatorului la orice serviciu al platformei, ori pentru nepublicarea oricărui conținut expediat de utilizator în vederea postării către platformă ori pentru modificarea în orice mod a unui asemenea conținut, pentru interzicerea definitivă a accesului la una sau mai multe dintre facilitățile oferite de platformă sau pentru desființarea contului utilizatorului pe platformă, fără niciun fel de atenționări sau notificări prealabile și fără a fi necesare orice alte formalități în acest sens.

4. Legătura cu alte site-uri
Utilizatorii înțeleg și acceptă că platforma poate conține legături sau trimiteri către alte site-uri de internet, care nu se află sub controlul sau îndrumarea sa. Administratorul platformei este absolvit de orice răspundere în ceea ce privește conținutul sau opiniile exprimate pe aceste alte site-uri de Internet, precum și corectitudinea și exactitatea acestora, iar utilizatorii înțeleg și acceptă că aceste site-uri de Internet nu sunt monitorizate, controlate sau verificate în orice mod de către administratorul platformei. Includerea unei legături sau trimiteri către alte site-uri de Internet nu implică aprobarea în vreun fel a acestora de către administratorul platformei. În momentul în care utilizatorii accesează aceste site-uri de Internet, ei o fac pe riscul lor, cunoscând ca utilizarea serviciilor oferite de aceste site-uri este supusă condițiilor stabilite de administratorii acestor site-uri.

5. Notă de informare privind protecția datelor personale
Conform cerințelor legislației aplicabile în materia protecției persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date , administratorul platformei va administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de utilizatori. Pentru mai multe informații privind prelucrarea datelor cu caracter personal, vă rugăm să consultați POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE.

6. Serviciile de consultanță
Serviciile de consultanță oferite de avocați prin intermediul platformei se rezumă la sfaturi și opinii juridice cu caracter general, cu scop informativ și oferite exclusiv în baza informațiilor transmise de către utilizator, fără a fi asimilate unei consultații juridice directe exercitată la sediile profesionale ale avocaților. Utilizatorul se obligă să transmită avocatului toate informațiile relevante privind situația juridica, istoricul juridic, acțiunile întreprinse anterior și situația de fapt a fiecărei probleme în parte. Utilizatorul își asumă întreaga responsabilitate cu privire la caracterul corect și complet al acestor informații furnizate avocaților și înțelege că precizia și corectitudinea răspunsurilor primite din partea avocaților depind de informațiile furnizate de utilizator. Deși AVOCHAT încearcă să ofere informații cât mai utile și adaptate nevoilor utilizatorilor, din cauza limitărilor inerente interacțiunilor online, sfaturile și opiniile juridice generale oferite prin intermediul AVOCHAT nu își propun, nici nu pot înlocui și AVOCHAT chiar încurajează o interacțiune direct dintre utilizator și avocat. Datorită limitărilor inerente ale interacțiunilor online, nu este posibilă o consultanță juridică amănunțită prin intermediul platformei. Astfel, sfaturile juridice generale oferite prin intermediul platformei sunt doar un supliment, iar nu un substitut al consultanței juridice efectuată fizic la sediile profesionale ale avocaților. La solicitarea expresă a utilizatorului administratorul platformei poate pune la dispozitia acestuia toate datele de contact ale avocatului cu care utilizatorul a interacționat.Utilizatorul este responsabil pentru întreaga sa activitate privind serviciile sau în legătură cu acestea. Orice încercare a oricărui utilizator de utilizare frauduloasă, abuzivă sau ilegală a serviciilor sau orice încercare a oricărui Utilizator de utilizare a Serviciilor împotriva prevederilor prezentei convenții ori intereselor administratorul platformei sau altor persoane, conferă administratorul platformei dreptul de a întrerupe ori suspenda pe durata decisă discreționar de administratorul platformei dreptul utilizatorului de a utiliza în întregime sau în parte serviciile ori de a accesa platforma.Serviciile sunt destinate numai pentru acces și utilizare de către persoane fizice cu vârsta de cel puțin 18 ani. Accesând sau utilizând serviciile, utilizatorul declară și garantează că are cel puțin 18 ani și capacitatea deplină de a încheia această convenție și de a respecta toate prevederile din Termeni și Condiții.

7. Servicii de intermediere
AVOCHAT pune la dispoziția avocaților interesați de colaborare o platformă digitală eficientă de intermediere în relația cu potențiali clienți care sunt utilizatori ai platformei, precum și un mijloc facil de comunicare la distanță cu atilizatorii. Condițiile de colaborare sunt reglementate pe larg în contractul de colaborare, precum și în codurile și politicile interne ale administratorului platformei.Avocații interesați de colaborare pot afla mai multe detalii accesând site-ul www.avochat.net sau ne pot scrie la office@avochat.net. Prin înregistrarea ca avocat pe platformă, avocații declară și garantează că toate informațiile oferite administratorului platformei sunt corecte, complete și actualizate, precum și că respectă toate criteriile și cerințele cuprinse în politicile administratorului platformei. Avocații își asumă, de asemenea, obligația de a informa administratorul platformei ori de câte ori va fi necesar, astfel încât informațiile oferite să rămână corecte, complete și actualizate. Avocații se bucură de deplină libertate în organizarea și prestarea serviciilor prin intermediul platformei, acordate în limitele legii, fără ca administratorul platformei să exercite nicio formă de control sau verificare a conținutului sfaturilor juridice oferite de avocat utilizatorilor. Prin urmare, administratorul platformei nu răspunde în nicio măsură pentru serviciile prestate de avocati.

8. Tarife si plăți
Serviciile AVOCHAT sunt contra cost prin intermediul platformei, utilizatorul se obligă să achite în avans către administratorul platformei tariful pentru respectivele servicii, potrivit informațiilor disponibile pe platformă. Un Utilizator va putea accesa serviciile respective conform prevederilor prezentelor Termeni și Condiții și conform informațiilor disponibile pe Platformă numai după autentificare și plata tarifelor corespunzătoare.Administratorul platformei nu va pretinde și utilizatorul nu este obligat sa plătească vreun tarif suplimentar în afară de cele menționate pe platformă. Utilizatorul nu poate cere rambursarea acestui tarif în nicio situație în care a încălcat oricare din prevederile prezentelor Termeni și Condiții.Administratorul platformei își rezervă dreptul de a schimba tarifele pentru oricare dintre servicii și de a stabili noi tarife în orice moment, potrivit propriei sale opțiuni. Orice modificare de tarife va deveni operantă imediat după afișarea acesteia pe platformă, potrivit opțiunii administratorului platformei. Astfel, modificarea tarifelor va afecta numai serviciile achiziționate după afișarea noilor tarife pe platformă.Singura modalitate de plată acceptată pentru achiziționarea serviciilor este plata online cu cardul, prin intermediul unui procesator de plăți extern. Administratorul platformei nu exercită nicio formă de control asupra procesatorului de plăți și nu are acces la detaliile bancare ale utilizatorului. Prin urmare, utilizatorul se supune în întregime termenilor și condițiilor procesatorului de plăți, administratorul platformei fiind absolvit în întregime de orice răspundere cu privire la orice probleme întâmpinate în efectuarea plății.

9. Returnarea plății
Cererea returnării plății se poate face de către utilizator doar în cazurile în care întrebarea sa nu a primit un răspuns până în momentul cererii returnării plății, și au trecut mai mult de 48h de la publicarea acesteia. Pentru returnarea plății, utilizatorul va trebui să contacteze în scris departamentul de relații cu clienții la adresa de e-mail office@avochat.net specificând emailul aferent contului său de utilizator și numărul de referință al întrebării în cauză.

10. Limitarea răspunderii platformei și a avocaților
Administratorul platformei va face toate eforturile rezonabile pentru a asigura acuratețea și încrederea în platformă și va încerca să corecteze erorile și omisiunile cât mai repede posibil. Administratorul platformei nu își asumă, însă, obligația și nu garantează implicit sau expres pentru conținutul de orice fel al platformei sau pentru întreg conținutul oferit de către utilizatori. Administratorul platformei nu oferă niciun fel de garanții sau răspundere pentru conținutul platformei și în nicio situație nu poate fi făcut răspunzător pentru nicio pierdere sau prejudiciu ce ar putea rezulta din utilizarea oricărei parte, secvență, modul al conținutului de pe platformă sau din imposibilitatea utilizării acesteia, indiferent de cauza acesteia ori din interpretarea eronată a oricăror prevederi ale conținutului platformei.Utilizatorii înțeleg și acceptă că furnizarea serviciului poate fi afectată de anumite condiții obiective, precum și că orice servicii oferite prin intermediul platformei sunt oferite potrivit principiului „așa cum sunt”, „așa cum sunt disponibile”, iar utilizatorii folosesc aceste servicii pe riscul lor. În consecință, administratorul platformei nu poate fi tras la răspundere cu privire la informațiile și datele din conținutul platformei, inclusiv, dar fără a se limita la cele privind textul, imaginile, secvențele video, sau orice altă activitate legată de utilizare, precum și niciun alt efect juridic derivând din acestea. Utilizatorii înțeleg și acceptă ca administratorul platformei este absolvit de orice răspundere în eventualitatea producerii oricărei opriri, întreruperi, îngreunări, disfuncționalități sau erori în funcționarea platformei, în situația unei erori tehnice de orice fel sau oricăror erori în furnizarea serviciului, precum și în orice situație în care nu ar dovedi cert că orice erori sau probleme de natură tehnică din cele menționate mai sus se datorează în mod direct și exclusiv culpei grave a administratorului platformei.În mod expres, utilizatorii înțeleg și acceptă că administratorul platformei este absolvit de orice răspundere pentru orice fel de daune directe, indirecte, incluzând dar fără a se limita la pierderi de profit, vad comercial sau alte pierderi intangibile, rezultate din utilizarea serviciului sau orice alt aspect în legătură cu serviciul precum și din utilizarea conținutului platformei în orice mod sau orice efecte juridice derivând din aceasta.Utilizatorul își asumă întreaga responsabilitate cu privire la caracterul corect, complet și veridic al informațiilor furnizate avocaților prin intermediul platformei, astfel că Platforma și avocații sunt exonerați de orice răspundere pentru situațiile în care informațiile primite de la utilizator au avut omisiuni, inadvertențe sau au fost false.Răspunsurile oferite de avocați prin intermediul platformei sunt sfaturi si opinii juridice care au la baza informatiile primate de la utilizator. Dacă utilizatorul nu respectă sfaturile juridice generale primite, le aplică necorespunzător sau ignoră potențialele riscuri semnalate de avocat, acesta din urmă este exonerat de orice formă de răspundere.Folosirea oricăror informații furnizate prin serviciile prestate prin intermediul platformei va fi făcută de Utilizator în întregime pe propria răspundere. Avocații și Platforma sunt exonerați complet de orice răspundere pentru eventuale daune/ prejudicii/ suferințe/ traume sau alte pierderi ale utilizatorului.Administratorul platformei își limitează activitatea la asigurarea funcționalității și performanței platformei, fără a controla sau a interveni în alt mod asupra serviciilor prestate de către avocați către utilizatori. Pe cale de consecință, administratorul platformei nu oferă servicii juridice și nu poate fi considerat “cabinet de avocatura” sau “furnizor de servicii juridice”, în sensul dispozițiilor Legii nr. 51/1995. Astfel, administratorul platformei nu răspunde în niciun fel și în nicio măsură de serviciile prestate de avocați prin intermediul platformei.Utilizatorul înțelege și acceptă că administratorul platformei pune la dispoziție doar mijlocul de comunicare pentru partajarea anumitor informații de natură juridică pe anumite teme generale sau specializate indicate de utilizator și că nu are nicio obligație ori răspundere privind serviciile prestate de avocați prin intermediul platformei.În cazurile de forță majoră, administratorul platformei și/sau operatorii, directorii, angajații, sucursalele, filialele și reprezentanții săi, sunt exonerați total de răspundere. Cazurile de forță majoră includ, dar nu se limitează la acestea, erori de funcționare ale echipamentului tehnic al administratorului platformei, lipsa funcționării conexiunii la Internet, lipsa funcționării conexiunilor de telefon, viruși informatici, atacuri informatice de orice fel și interferarea cu programe informatice malițioase, accesul neautorizat în sistemele platformei, erorile de operare, grevă etc.Utilizatorii declară că înțeleg și acceptă în mod expres clauzele prezentului capitol privind “Limitarea răspunderii”, în temeiul art. 1203 din Codul civil.

11. Cesiunea efectuată de către administratorul platformei
Administratorul platformei poate cesiona oricând către un terț drepturile și obligațiile izvorâte din prevederile acestor Termeni și Condiții, inclusiv prin cesionarea către un terț a Contractului (Termeni și Condiții), iar utilizatorul consimte anticipat la această cesiune, conform dispozițiilor art. 1315 și următoarele din Codul Civil. Pentru a înlătura orice îndoială, utilizatorii platformei www.avochat.net consimt anticipat la substituirea FUTURE LEGAL S.R.L. cu un terț în raporturile născute între acesta și utilizatori în temeiul prevederilor acestor Termeni și Condiții.

12. Legea aplicabila. Litigii
Drepturile și obligațiile utilizatorilor și ale administratorului platformei, prevăzute de Termeni și Condiții, precum și toate efectele juridice pe care le produc Termenii și Condițiile vor fi interpretate și guvernate în conformitate cu legea română în vigoare.Orice litigiu născut din sau în legătură cu Termenii și Condițiile va fi soluționat pe cale amiabilă. În caz de imposibilitate de a ajunge la un acord, litigiul va fi soluționat de către instanța judecătorească română competentă aflată în raza teritorială a municipiului București, în lipsa unor dispoziții legale imperative contrare.

13. Modificarea Termenilor și Condițiilor
Administratorul platformei are dreptul de a modifica oricând și în orice mod oricare dintre prevederile din Termeni și Condiții sau Termenii si Condițiile în întregime, fără nicio notificare prealabilă și fără a fi obligat să îndeplinească vreo altă formalitate față de utilizatori. Orice modificare va fi considerată ca fiind acceptată deplin și necondiționat de către oricare dintre utilizatori prin simpla utilizare sau accesare a oricărei facilități oferite de Platformă, intervenite oricând după operarea modificării. Neacceptarea oricărei modificări atrage obligația respectivului utilizator de a înceta de îndată accesarea platformei și/sau utilizarea în orice mod a serviciilor.

Vorbește cu un avocat
Făcând clic pe „Accept toate cookie-urile”, sunteți de acord cu stocarea cookie-urilor pe dispozitivul dvs. pentru a îmbunătăți navigarea pe site, a analiza utilizarea site-ului și a ajuta la eforturile noastre de marketing. Consultați Politica noastră de confidențialitate pentru mai multe informații.