Politică de confidențialitate

1. Introducere
Când folosiți serviciile noastre, ne încredințați informațiile dvs. Înțelegem că este o mare responsabilitate și luam toate masurile să le protejăm și să vă oferim putere de decizie în privința acestora.Scopul acestei Politici de Confidențialitate este să vă explice ce informații colectăm, de ce le colectăm și cum puteți să le actualizați, gestionați, exportați și ștergeți.În Uniunea Europeană (UE), principalul act juridic ce reglementează protecția datelor cu caracter personal este Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (Regulamentul general privind protecția datelor – RGDP. Conform art. 24 din RGPD, AVOCHAT are rolul de Operator de Date cu caracter personal, în vreme ce avocatii înscriși în Aplicația AVOCHAT au, conform art. 28 din RGPD, rolul de Persoană Împuternicită de AVOCHAT să prelucreze asemenea date.Vă rugăm să consultați această secțiune în mod regulat, deoarece politica poate suporta modificări sau actualizări. Orice modificări semnificative ale acestei politici vor fi notificate.În plus, vă rugăm să citiți Termenii și Condițiile  si Politica de Cookies.Pentru o mai buna intelegere a celor ce urmeaza aveti la dispozitie pagina de Definitii.

2. Cine suntem noi?
FUTURE LEGAL SRL
, cu sediul in București, Piața Națiunile Unite nr. 3-5, bl. A, sc. A, et. 1, ap. 8, sector 4, inregistrata la Registrul Cometului sub nr. J40/14116/2022, cod fiscal 46521589, persoana juridica romana care administrază platforma site-ul si platforma AVOCHAT și care colecteaza, prelucreaza si protejeaza datele cu caracter personal.AVOCHAT este un Site și o Aplicație de intermediere servicii juridice care are drept scop să simplifice accesul oamenilor la servicii juridice de calitate.

3. Ce servicii acoperă prezenta Politică de Confidențialitate?
Prezenta Politică de Confidențialitate, împreună cu Termenii si Conditiile, se aplică utilizatorilor care vizitează și/sau folosesc următoarele servicii oferite de AVOCHAT, denumite în continuare generic drept

Servicii AVOCHAT:
Site-ul AVOCHAT, accesibil din toate browserele web compatibile, instalate atât pe dispozitivele mobile cât și pe cele de tip desktop, și care cuprinde toate subpaginile de la adresa www.avochat.net ;
Aplicația web AVOCHAT, accesibilă din toate browserele web compatibile, instalate atât pe dispozitivele mobile cât și pe cele de tip desktop, și care cuprinde toate subpaginile de la adresa www.avochat.net
Serviciile externe, prin intermediul cărora se desfășoară diferite activități complementare. Cu titlu de exemplu, intră în această categorie paginile propria AVOCHAT de pe diferitele rețele de socializare: Facebook, LinkedIn, Tik Tok, Instagram

4. Datele cu caracter personal prelucrate
Datele cu caracter personal prelucrate de AVOCHAT și/sau de Persoanele Împuternicite de AVOCHAT sunt, în principiu, datele privind identificarea utilizatorului și datele personale privind situatia juridica, acestea din urmă fiind necesare pentru efectuarea consilierii juridice prin intermediul Aplicației AVOCHAT.

a. Date Furnizate De Către Utilizatorul Client
La momentul înregistrării, autentificarii, editării profilulului, adresarii unei intrebari,  primirii/evaluarii unui răspuns la întrebarea adresată/efectuarea platii, utilizatorului client în Aplicația AVOCHAT, AVOCHAT obține următoarele informații referitoare la utilizatorul în cauză:
- Numele și prenumele;Adresa de e-mail;
- Parola (aceasta nu este stocată în clar, ci criptat);
- Numărul de telefon;
- Adresa
- Poza de profil.
- Starea emoțională (această informație este opțională și se referă la emoțiile utilizatorului Client în legătură cu problema juridică vizată, de exemplu: binedispus, îngrijorat, neutru etc.);
- Vârsta;
- Sexul;
- Localitatea (această informație este opțională);
- Detalii despre problema juridică;
- Codul de reducere pentru întrebare (opțional, numai dacă utilizatorul deține un astfel de cod);
- Imagini / fotografii în legătură cu actiunea juridică (opțional, numai dacă utilizatorul dorește să trimită astfel de imagini / fotografii);
- Rapoarte juridice (opțional, numai dacă utilizatorul deține și dorește să trimită rapoarte juridice efectuate anterior folosirii Serviciilor AVOCHAT și independent de acestea), inclusiv imagini sau materiale video (de exemplu: filmari etc.);
- Datele cardului de credit sau de debit, și anume: nume și prenume, număr de card, emitentul cardului, data de expirare, CVV;
- Răspunsul oferit de utilizatorul Avocat la întrebarea adresată;

b. Alte date colectate
De fiecare dată când un utilizator vizitează sau utilizează Site-ul sau Aplicația AVOCHAT, există anumite categorii de informații referitoare la utilizator și la dispozitivul folosit de acesta care sunt colectate automat de către AVOCHAT. Principalele categorii de date pe care AVOCHAT le colectează automat sunt prezentate în cele ce urmează.
Date de natură tehnică, precum:Adresa IP, adresa MAC sau alte informații legate de protocoalele de comunicație folosite pentru stabilirea conexiunii dintre serverele AVOCHAT și utilizator;Informații generale despre dispozitivul de pe care utilizatorul s-a autentificat în Contul de utilizator (de exemplu: nume, producător, versiune, capabilități etc.);Numele și versiunea browserului;Setările de timp și de fus orar;Extensiile folosite de browser și versiunile acestora;Identificatorul unic al dispozitivului (de exemplu: adresa MAC, adresa IMEI etc.);Informații despre rețeaua mobilă.
Date cu privire la sesiunea web a utilizatorului, precum:URL-urile folosite pentru accesarea Serviciilor AVOCHAT;Evenimente de navigare în cadrul Serviciilor AVOCHAT (de exemplu: elementele pe care utilizatorul dă click, cât timp petrece utilizatorul pe fiecare ecran și/sau fereastră accesate etc.) și timpii asociați acestora (adică momentul la care s-a întâmplat fiecare eveniment de navigare);Informații despre accesarea resurselor externe (adică link-urile externe Serviciilor AVOCHAT pe care utilizatorul dă click) și timpii asociați accesărilor (adică momentul la care are loc fiecare accesare a resurselor externe);Informații despre accesarea altor servicii oferite de AVOCHAT și timpii asociați accesărilor (adică momentul la care are loc fiecare accesare a altui serviciu oferit de AVOCHAT);Timpii de răspuns ai resurselor accesate;Erorile sau atenționările apărute în timpul navigării;Durata sesiunii de navigare;Limba selectată.
Date cu privire la folosirea de către utilizatori a funcționalităților din Site-ul sau din Aplicația AVOCHAT, precum:
- Data și ora la care s-a adresat o întrebare de către un utilizator Client;
- Data și ora la care a fost efectuată plata sau o încercare de plată de către un utilizator Client;Utilizatorul avocat desemnat să ofere un răspuns întrebării adresate de un Utilizator Client;
- Decizia utilizatorului avocat de a cere clarificări suplimentare;
- Decizia utilizatorului avocat de a accepta sau de refuza întrebarea;
- Data și ora la care a fost acceptată sau refuzată o întrebare de către un utilizator avocat;
- Data și ora la care s-a răspuns la o întrebare de către un utilizator Avocat;
- Dimensiunile fișierelor încărcate;
- Prețul întrebării;Onorariul perceput de utilizatorul Avocat.
Date legate de efectuarea plăților de către utilizatorii clienți, precum tokenul primit de la procesatorul de plăți în urma unei plăți efectuate cu succes și în urma deciziei utilizatorului de a-și salva informațiile legate de plată în contul de utilizator.
Date legate de comunicarea utilizatorilor cu echipa AVOCHAT (de exemplu: pentru obținerea de suport tehnic, pentru lămurirea unor întrebări cu caracter general privind Serviciile AVOCHAT etc.), precum:
- Numărul de telefon al utilizatorului;
- Durata apelului;
- Adresa de e-mail a utilizatorului;Informații care identifică profilul de Facebook/LinkedIn al utilizatorului (în cazul în care comunicarea se face prin intermediul uneia dintre aceste platforme).

c. Date privind localizarea
Informațiile privind localizarea utilizatorului sunt furnizate de către browserul web folosit de utilizator la momentul accesării și/sau utilizării Site-ului sau Aplicației Web AVOCHAT.Utilizatorul își poate da acordul referitor la colectarea și utilizarea de către AVOCHAT a datelor privind localizarea utilizatorului prin intermediul setărilor existente în browser-ul web de pe care se accesează Aplicația Web sau Site-ul AVOCHAT. Pentru majoritatea browserelor web, consimțământul privind colectarea, utilizarea și transmiterea datelor privind localizarea utilizatorului poate fi retras oricând, tot prin intermediul setărilor existente în browser-ul web folosit.

d. Date transmise de către AVOCAT către terți
Printre datele colectate de AVOCHAT în mod automat și care pot fi transmise către terți se numără următoarele:Un identificator al utilizatorului care alege să se autentifice în Aplicația AVOCHAT prin intermediul Facebook, Google sau Apple – această informație este transmisă către Facebook, Google sau Apple, după caz, de fiecare dată când utilizatorul alege sa se autentifice pe această cale;Un identificator unic al utilizatorului folosit pentru direcționarea țintită a reclamelor – această informație este colectată prin intermediul Cookies în momentul în care utilizatorul vizitează Site-ul sau Aplicația AVOCHAT și este transmisă către Facebook, Google sau LinkedIn în momentul în care utilizatorul accesează aceste platforme;Evenimente legate de modul în care utilizatorul interacționează cu Aplicația sau cu Site-ul AVOCHAT (de exemplu: link-uri accesate, butoane apăsate, derularea paginii, ferestre deschise, timp petrecut într-o anumită pagină/fereastră etc.), împreună cu un identificator unic al utilizatorului – această informație este colectată de către AVOCHAT și transmisă către Segment, Google Analytics, Amplitude, Mixpanel, Hotjar, FullStory sau Amazon Web Services (după caz) în momentul în care se petrece fiecare astfel de eveniment;Informații referitoare la browserul și la sistemul de operare folosite pentru a accesa Serviciile AVOCHAT – acestea sunt trimise către Google Analytics sau Amazon Web Services, după caz;Un identificator unic al utilizatorului transmis către procesatorul de plăți Netopia;Un identificator unic al utilizatorului către care urmează să fie trimis un e-mail, o notificare de tip push în cadrul Aplicației mobile AVOCHAT sau un SMS, transmis prin intermediul Mailgun și Amazon Web Services.Printre datele furnizate de către utilizatori și care pot fi transmise către terți se numără următoarele:Numele, prenumele și numărul de telefon – aceste date sunt transmise către procesatorul de plăți Netopia la momentul efectuării unei plăți de către utilizator, fiind date necesare facturării;Numele, prenumele, tipul de utilizator (client sau avocat), numărul de telefon, specialitatea juridică a utilizatorului Avocat – aceste date sunt transmise către Segment, Amplitude sau Amazon Web Services (după caz), în momentul în care sunt înregistrate diferite evenimente legate de modul în care utilizatorul interacționează cu Aplicația AVOCHAT (de exemplu: link-uri accesate, butoane apăsate, derularea paginii, ferestre deschise, timp petrecut într-o anumită pagină/fereastră etc.);Numele, prenumele, adresa de e-mail, numărul de telefon, titlul întrebării adresate de către utilizatorul client utilizatorului avocat – aceste date sunt transmise către Mailgun și Amazon Web Services pentru a putea realiza trimiterea de e-mailuri, SMS-uri și notificări de tip push în cadrul Aplicației mobile AVOCHAT.

e. Date colectate de către AVOCHAT de la terți
În această secțiune sunt prezentate datele pe care AVOCHAT le poate obține de la terți în anumite momente și în scopuri bine determinate, în vederea oferirii serviciilor în mod eficient către utilizatori. În cazul în care utilizatorii aleg să se autentifice în Aplicația AVOCHAT prin intermediul Facebook, Google sau Apple, la momentul fiecărei autentificări, AVOCHAT obține din partea Facebook, Google sau Apple, după caz, următoarele informații referitoare la utilizator:
- Poza de profil;
- Adresa de e-mail și/sau numărul de telefon (în funcție de elementul de identificare principal folosit de Facebook, Google sau Apple);
- Numele și prenumele;
- Vârsta;
- Sexul;
- Localizarea specificată terților;
- Fusul orar;Identificatorul unic al utilizatorului în cadrul Facebook, Google sau Apple.În cazul în care utilizatorii aleg să fie notificați prin e-mail în legătură cu activitatea AVOCHAT sau pentru primirea de Comunicări de marketing, AVOCHAT obține din partea Amazon sau Mailgun, după caz: Detalii legate de livrarea e-mail-urilor (precum: starea livrării e-mail-ului, data livrării e-mail-ului, atenționări, erori etc.) – aceste informații sunt transmise către AVOCHAT în momentul trimiterii fiecărui e-mail către utilizatori;Informații despre deschiderea e-mail-urilor de către utilizatori (precum: data și ora deschiderii e-mail-ului, clientul de e-mail folosit etc.) – aceste informații sunt transmise către AVOCHAT în momentul deschiderii fiecărui e-mail de către utilizatori;Informații despre link-urile din cadrul e-mail-urilor care au fost deschise de utilizatori (precum data și ora accesării link-urilor) – aceste informații sunt transmise către AVOCHAT în momentul accesării fiecărui link de către utilizatori. La momentul efectuării unei plăți, procesatorul de plăți Stripe transmite către AVOCHAT informații legate de starea respectivei plăți (de exemplu, dacă plata a fost sau nu efectuată cu succes) și, în cazul în care utilizatorul dorește să salveze detaliile de plată pentru plăți ulterioare, un token de autentificare care va fi folosit în acest sens. AVOCHAT nu salvează detaliile de plată ale utilizatorului, ci doar respectivul token. datele cardului sau alte informații de plată confidențiale nu se pot deduce din acest token.

5. Temeiul Legal
AVOCHAT poate prelucra datele cu caracter personal ale utilizatorilor în temeiul art. 6, alin. (1), lit. a), b), c) și/sau f) din cadrul RGPD. Astfel, dreptul AVOCHAT de a prelucra aceste informații este dat de prezența a cel puțin unuia dintre următoarele elemente:Consimțământul utilizatorului pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;Interesul legitim al  AVOCHAT de a-și îndeplini obligațiile contractuale față de utilizatori; Interesul public de prevenire a oricăror infractiuni fie că este vorba despre date furnizate direct de către utilizatori, date colectate în mod automat de către AVOCHAT sau date obținute de la terți, AVOCHAT prelucrează datele cu caracter personal referitoare la utilizatorii săi în mod legal, echitabil și transparent, numai în scopuri bine determinate și aduse la cunoștința utilizatorilor. AVOCHAT garantează că toate operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal pe care le efectuează au legătură cu facilitarea, îmbunătățirea și eficientizarea prestării Serviciilor AVOCHAT către utilizatori. În plus, toate Informațiile cu caracter personal privind problema juridică sunt prelucrate de AVOCHAT numai cu acordul prealabil al utilizatorilor, pe care aceștia îl oferă în mod explicit la momentul creării unui cont de utilizator în Aplicația AVOCHAT prin bifarea unei casete ce atestă că au luat la cunoștință informațiile din prezenta Politică de Confidențialitate.În cele ce urmează vă vom prezenta scopurile în care AVOCHAT prelucrează datele cu caracter personal descrise în secțiunea 7.

6. Scopul prelucrării datelor furnizate
Datele furnizate de către utilizatori în mod direct către AVOCHAT sunt folosite, în principal, în următoarele scopuri:Îndeplinirea obligațiilor contractuale asumate de către AVOCHAT față de utilizatori Îndeplinirea anumitor obligații legale ce se impun AVOCHAT Comunicarea Echipei AVOCHAT cu utilizatorii și facilitarea comunicării între utilizatorii clienți și utilizatorii avocați:
- Oferirea de suport tehnic pentru utilizatori;
- Trimiterea de Comunicări de marketing către utilizatori (numai dacă utilizatorii își dau acordul în acest sens);
- Îmbunătățirea continuă a Serviciilor AVOCHAT Realizarea de rapoarte și rapoarte de date pentru a susține interesele legitime ale AVOCHAT (dezvoltarea de servicii noi, oferirea de servicii personalizate).

7. Transmiterea datelor către alte entități, în condiții speciale
În desfășurarea activității AVOCHAT pot apărea situații în care transmiterea către alte entități a datelor cu caracter personal ale utilizatorilor se impune fie prin natura circumstanțelor în cauză, fie conform legislației în vigoare. În asemenea cazuri AVOCHAT va notifica utilizatorii în legătură cu circumstanțele respective, pentru ca aceștia să poată decide în deplină cunoștință de cauză dacă doresc să permită ca AVOCHAT să folosească în continuare datele lor cu caracter personal.Astfel de situații cu caracter excepțional în care AVOCHAT poate fi obligat să transmită Informații privind utilizatorii către alte entități pot apărea în următoarele contexte:În ipoteza în care AVOCHAT sau o parte din/toate activele sale sunt achiziționate de către o terță parte (în acest caz, datele personale ale utilizatorilor deținute de AVOCHAT vor reprezenta unul dintre activele transferate);În ipoteza în care AVOCHAT trebuie să dezvăluie date cu caracter personal ale utilizatorilor pentru a-și îndeplini anumite obligații legale (de exemplu: în urma solicitării acestor informații de către o autoritate publică, în vederea colaborării cu respectiva autoritate);Pentru a determina punerea în aplicare și respectarea acordurilor juridice sau de altă natură încheiate între AVOCHAT și utilizatorii săi (de exemplu: în cazul ivirii unor dispute între AVOCHAT și un anumit Utilizator în ceea ce privește serviciile oferite de AVOCHAT conform contractului încheiat între AVOCHAT și utilizatori).

8. Drepturile Utilizatorilor privind prelucrarea datelor lor personale de către AVOCHAT
Potrivit Capitolului al III-lea din RGPD, persoanele vizate de prelucrarea datelor lor cu caracter personal, în cazul de față, utilizatorii AVOCHAT, au următoarele drepturi în legătură cu Informațiile personale ce fac obiectul prelucrării de către AVOCHAT.

I. Dreptul De Acces La Datele Personale
Conform art. 15 din RGPD, utilizatorii au dreptul de a solicita AVOCHAT:Să le confirme sau să le infirme prelucrarea datelor lor cu caracter personal;Să le furnizeze o copie a datelor lor cu caracter personal ce fac obiectul prelucrării;

II. Dreptul La Rectificarea Datelor
Conform art. 16 din RGPD, utilizatorii pot solicita AVOCHAT să efectueze următoarele modificări:Să le rectifice datele personale, în măsura în care acestea sunt inexacte. În acest caz, AVOCHAT are posibilitatea de a verifica exactitatea acestor informații înainte de a le modifica;Să le completeze datele personale, în măsura în care acestea sunt incomplete. Această operațiune se poate realiza inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare de către utilizator.AVOCHAT va comunica utilizatorului faptul că datele cu caracter personal vizate au fost rectificate sau completate conform indicațiilor primite de la acesta. De asemenea, pot exista situații în care AVOCHAT a făcut publice sau a transmis către terți datele utilizatorului care solicită rectificarea sau completarea acestora. În aceste cazuri, AVOCHAT comunică respectivilor terți modificările solicitate de utilizator.

III. Dreptul La Ștergerea Datelor (“Dreptul De A Fi Uitat”)
Conform art. 17, alin. (1) din RGPD, utilizatorii pot solicita AVOCHAT să șteargă datele lor cu caracter personal.Pot exista situații în care AVOCHAT a făcut publice sau a transmis către terți Datele Utilizatorului care solicită ștergerea acestora. În acest caz, potrivit art. 17 alin. (2) din RGPD, AVOCHAT va lua măsuri rezonabile, inclusiv măsuri tehnice, pentru a informa operatorii care prelucrează datele cu caracter personal că utilizatorul a solicitat ștergerea de către acești operatori a oricăror linkuri către datele respective sau a oricăror copii sau reproduceri ale acestor date cu caracter personal.Potrivit art. 17, alin. (3) din RGPD, AVOCHAT nu are obligația de a șterge datele cu caracter personal ale utilizatorului care a formulat o solicitare în acest sens, în măsura în care prelucrarea acestor date este necesară in una din urmatoarele situatii:Pentru respectarea unei obligații legale care prevede prelucrarea acestor date de către AVOCHAT sau pentru îndeplinirea unei sarcini executate în interes public de către AVOCHAT; Pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță de către AVOCHAT.AVOCHAT va comunica utilizatorului faptul că datele sale cu caracter personal au fost șterse.

IV. Dreptul La Restricționarea Prelucrării Datelor
Conform art. 18, alin. (1) din RGPD, utilizatorii pot obține restricționarea prelucrării datelor lor personale de către AVOCHAT în una din următoarele situațiiDacă utilizatorul contestă exactitatea datelor, pe perioada cât AVOCHAT verifică exactitatea acestor dateDacă prelucrare datelor este ilegală iar utilizatorul nu dorește ca datele sale să fie șterse și solicită în schimb restricționarea utilizării lor de către AVOCHAT;Dacă AVOCHAT nu mai are nevoie de aceste date în scopul prelucrării, dar utilizatorul i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; Dacă utilizatorul și-a exercitat dreptul de a se opune prelucrării datelor sale, conform punctului vi. al prezentei secțiuni, pe perioada cât se verifică dacă drepturile legitime ale AVOCHAT prevalează asupra celor ale utilizatorului. Potrivit art. 18, alin. (2) din RGPD, AVOCHAT poate continua să prelucreze datele cu caracter personal ale utilizatorului chiar și în urma unei solicitări de restricționare, dacă:utilizatorul și-a dat consimțământul în acest sensAVOCHAT are nevoie să folosească aceste date pentru:
- Constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept al AVOCHAT în instanță
- Protecția drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice
- Din motive de interes public important al UE sau al unui stat membru.
Înainte de ridicarea restricției de prelucrare AVOCHAT va informa utilizatorul care a obținut restricționarea prelucrării despre acest fapt.

V. Dreptul La Portabilitatea Datelor
Conform art. 20, alin. (1) din RGPD, utilizatorii pot să își exercite dreptul la portabilitatea datelor în următoarele forme:Solicitând AVOCHAT să le furnizeze datele cu caracter personal care îi privesc într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat. În acest caz, utilizatorul poate transmite el însuși datele astfel primite de la AVOCHAT către un alt operator, fără obstacole din partea AVOCHAT; Solicitând AVOCHAT să transmită aceste date în mod direct altui operator, în măsura în care acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.Potrivit art. 20, alin. (4) din RGPD AVOCHAT poate refuza solicitările privind portarea datelor utilizatorului în măsura în care acest lucru aduce atingere drepturilor și libertăților altor persoane.

VI. Dreptul De A Se Opune Prelucrării Datelor
Conform art. 21, alin. (1) din RGPD, utilizatorii se pot opune prelucrării datelor lor de către AVOCHAT în orice moment, Într-un astfel de caz, AVOCHAT nu mai prelucrează datele cu caracter personal ale utilizatorului. Cu toate acestea, AVOCHAT va continua să prelucreze datele cu caracter personal ale utilizatorului care s-a opus prelucrării dacă:AVOCHAT demonstrează că exista motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților utilizatorului;

VII. Drepturi Privind Luarea De Decizii Automate, Inclusiv Crearea De Profiluri
Conform art. 22, alin. (1) din RGPD, utilizatorii pot solicita AVOCHAT să nu facă obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, dacă acest lucru produce efecte juridice cu privire la Utilizator sau dacă îl afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.

9. Exercitarea drepturilor
AVOCHAT se angajează ca, în limita prevederilor legale aplicabile, să răspundă cu promptitudine solicitărilor formulate de utilizatori privind drepturile menționate anterior.
Termen de răspuns – AVOCHAT își propune să răspundă oricărei cereri dintre cele enumerate mai sus într-un termen de o lună de la formularea solicitării, sau, în cazuri excepționale, în maximum 3 luni de la formularea solicitării. În cazul depășirii termenului de o lună pentru soluționarea unei cereri, AVOCHAT va informa utilizatorul în maximum o lună de la primirea cererii, incluzând și motivele întârzierii, în conformitate cu art. 12, alin. (3) din RGPD;
Solicitarea de informații suplimentare privind cererea formulată – În cazul în care are îndoieli cu privire la identitatea utilizatorului care formulează cererea, AVOCHAT poate solicita, conform art. 12, alin. (6) din RGPD, informații suplimentare în scopul de a confirma identitatea utilizatorului;
Refuzul de a soluționa o cerere – AVOCHAT poate refuza să dea curs cererii formulate dacă solicitarea în cauză este în mod evident nefondată, respectiv repetitivă sau excesivă, potrivit art. 12, alin. (5), lit. b) din RGPD. De asemenea, AVOCHAT poate refuza soluționarea unei cereri în măsura în care aceasta contravine legislației în vigoare sau aduce atingere drepturilor și libertăților altor persoane.

10. Stocarea datelor cu caracter personal

a. Cât timp vom stoca datele cu caracter personal ale utilizatorilor?
AVOCHAT va stoca datele cu caracter personal ale utilizatorilor atâta timp cât acest lucru este necesar pentru atingerea scopului urmărit de AVOCHAT, adică oferirea unor servicii de teleavocatină de înaltă calitate către utilizatorii săi. Astfel, în principiu, AVOCHAT va stoca datele cu caracter personal ale utilizatorilor atâta timp cât aceștia au un cont de utilizator în Aplicația AVOCHAT. AVOCHAT se angajează să revizuiască la intervale de timp regulate datele cu caracter personal stocate pentru a se asigura că aceste date nu sunt păstrate mai mult timp decât este necesar. În cadrul fiecărei revizuiri, dacă va considera că păstrarea anumitor Date cu caracter personal nu mai prezintă interes, AVOCHAT va șterge definitiv aceste informații.

b. Unde și cum vom stoca datele cu caracter personal ale utilizatorilor?
Toate datele cu caracter personal sunt stocate pe serverele furnizorilor de servicii de Cloud cu care AVOCHAT lucrează. Printre aceștia se numără: Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud Services și Atlas Mongodb. În principiu, datele sunt stocate pe servere din Uniunea Europeană, însă în cazul în care vreunul dintre serviciile de tip Cloud folosite nu este valabil în Uniunea Europeană, ne rezervăm dreptul de a stoca anumite date cu caracter personal și pe servere din afara țărilor membre. Indiferent unde sunt prelucrate informațiile, aplicăm aceleași măsuri de protecție descrise în această politică. De asemenea, respectăm anumite cadrele juridice în vigoare privind transferul de date. Cu toate că AVOCHAT colaborează cu furnizori de servicii de tip Cloud, aceștia din urmă nu au acces la datele cu caracter personal ale utilizatorilor AVOCHAT, iar procesele de prelucrare de date se fac într-un mod securizat, folosind tehnici criptografice de ultimă generație.Sunt realizate zilnic copii de siguranță ale tuturor datelor cu caracter personal pentru a evita orice fel compromitere a datelor utilizatorilor AVOCHAT în cazul unor incidente tehnice nefavorabile. Copiile de siguranță care au fost create în urmă cu cel puțin un an vor fi șterse.

11. Securitatea datelor cu caracter personal prelucrate
AVOCHAT se angajează să implementeze și să mențină, pe tot parcursul prelucrării, măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura protecția securității, confidențialității și integrității datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile art. 32 din RGPD și cu standardele industriei. În plus, AVOCHAT se angajează să evalueze și să revizuiască periodic aceste măsuri în raport cu potențialele riscuri, precum și să monitorizeze constant conformitatea măsurilor luate cu legislația în vigoare, pentru a menține un nivel ridicat de protecție a datelor prelucrate.În ciuda măsurilor luate pentru a proteja datele cu caracter personal ale utilizatorilor, atragem atenția că transmiterea informațiilor prin Internet nu este complet sigură, existând riscul ca datele să fie văzute şi utilizate de către terţe părți neautorizate. De aceea, nu putem fi responsabili pentru astfel de vulnerabilități ale unor sisteme care nu sunt sub controlul AVOCHAT.

12. Transferarea datelor în străinătate
AVOCHAT stochează datele cu caracter personal pe servere din Uniunea Europeană, însă în cazul în care vreunul dintre serviciile de tip Cloud folosite nu este valabil în UE, AVOCHAT își rezervă dreptul de a stoca anumite date cu caracter personal și pe servere din afara statelor membre UE. Vom lua întotdeauna măsuri pentru a ne asigura că orice transfer internațional de date cu caracter personal este gestionat cu atenție, cu scopul de a proteja drepturile și interesele utilizatorilor noștri. Transferurile către furnizorii de servicii și alți terți vor fi întotdeauna protejate prin angajamente contractuale și, după caz, prin alte garanții, cum ar fi clauzele contractuale standard emise de Comisia Europeană sau diverse scheme de certificare.

13. Notificarea unui incident de securitate
În urma survenirii unui Incident de securitate, AVOCHAT se angajează să notifice în acest sens, după caz, fie toți utilizatorii, fie doar utilizatorii afectați, prin comunicarea producerii Incidentului de securitate și a circumstanțelor acestuia, precum și a procedurii stabilite de către AVOCHAT pentru a minimiza daunele Incidentului. Comunicarea se va realiza prin e-mail și, de aceea, utilizatorii sunt exclusiv responsabili de a se asigura că datele lor de contact furnizate către AVOCHAT sunt corecte și actualizate.AVOCHAT va informa utilizatorii despre producerea și circumstanțele Incidentului de securitate în măsura în care acesta este susceptibil să genereze un risc ridicat pentru drepturile și libertățile utilizatorilor. Informarea se va face:În termen de 48 de ore de la momentul la care AVOCHAT a luat la cunoștință producerea Incidentului de securitate, în cursul zilelor lucrătoare; sauÎn termen de 72 de ore de la momentul la care AVOCHAT a luat la cunoștință producerea incidentului de securitate, în zilele de weekend sau în zilele de sărbătoare legală.

Garantii suplimentare
Datele dumneavoastra nu vor fi folosite in afara activităților in care va inscrieti.Identitatea dumneavoastra va fi protejata, astfel ca numele dumneavoastra nu se va regasi pe nicio lista sau in nicio comunicare interna sau externa a platformei.

15. Reclamații privind prezenta Politică de Confidențialitate
Utilizatorii AVOCHAT pot adresa o plângere sau o reclamație către autoritățile competente în următoarele situații:În cazul în care consideră că prezenta Politică de Confidențialitate nu asigură respectarea regulilor privind protecția datelor cu caracter personal, cuprinse în legislația UE (în special în RGPD) sau în legislația internă relevantă și/sau în cazul în care consideră că modalitatea în care AVOCHAT și/sau Persoanele Împuternicite de AVOCHAT prelucrează datele cu caracter personal nu este conformă cu prezenta Politică de Confidențialitate și/sau cu legislația în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal.Respectivele plângeri sau reclamații pot fi adresate Autorității Naționale de Supraveghere a prelucrării datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP). Mai jos veți găsi informații utile privind modalitățile în care poate fi depusă o plângere sau o reclamație la această autoritate.Cu toate acestea, AVOCHAT încurajează utilizatorii să contacteze AVOCHAT la adresa de email office@avochat.net, pentru a le putea răspunde cu privire la orice întrebare, observație sau cerere în legătură cu respectarea regulilor privind protecția datelor cu caracter personal. Acest demers nu va afecta în niciun fel dreptul utilizatorilor de a contacta în orice moment autoritățile competente, inclusiv în cazul în care aceștia consideră că răspunsul primit din partea AVOCHAT nu este satisfăcător. AVOCHAT se angajează să depună toate eforturile necesare pentru a rezolva orice problemă pe cale amiabilă. ANSPDCP este autoritatea română competentă să soluționeze reclamațiile privind încălcarea regulilor de prelucrare a datelor cu caracter personal de către operatorii de date. datele de contact ale acestei autorități sunt următoarele:

Denumire completă: Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării datelor cu Caracter Personal
Adresă: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România
Număr de telefon: +40 (0) 318 059 211 sau +40 (0) 318 059 212
Adresă de email: anspdcp@dataprotection.ro

16. Cum putem fi contactați?Pentru orice comentarii, sugestii, întrebări sau preocupări cu privire la informațiile cuprinse în prezenta Politică de Confidențialitate sau cu privire la orice alte aspecte referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal de către AVOCHAT și/sau de către Persoanele Împuternicite de AVOCHAT, putem fi contactați oricând pe baza următoarelor date de contact:
Adresă sediu social și de corespondență: București, Piața Națiunile Unite nr. 3-5, bl. A, sc. A, et. 1, ap. 8, sector 4
Număr de telefon:
Adresă de email:
office@avochat.net

Declar ca am fost informat cu privire la scopul prelucarii, durata stocarii si drepturile pe care le am asupra datelor mele personale.
Folosind aplicatia noastra ați luat la cunostinta si acceptați în mod expres ca datele Dvs. vor fi prelucrate sau transferate în conformitate cu dispozițiile prezentei notificari.

Vorbește cu un avocat
Făcând clic pe „Accept toate cookie-urile”, sunteți de acord cu stocarea cookie-urilor pe dispozitivul dvs. pentru a îmbunătăți navigarea pe site, a analiza utilizarea site-ului și a ajuta la eforturile noastre de marketing. Consultați Politica noastră de confidențialitate pentru mai multe informații.