Definiții

Aplicația AVOCHAT / Aplicația – se referă la (i) Aplicația web AVOCHAT, accesibilă din toate browserele web compatibile, instalate atât pe dispozitivele mobile cât și pe cele de tip desktop, și care cuprinde toate subpaginile de la adresa www.avochat.net
Categorii speciale de Date cu caracter personal – se referă la datele cu caracter personal privind identificarea personala si starea juridica a Utilizatorului.
Comunicări de marketing – se referă la toate comunicările referitoare la noi servicii oferite de AVOCHAT și/sau de parteneri ai acestuia, reduceri și oferte promoționale privind serviciile oferite de AVOCHAT și/sau de parteneri ai acestuia, evenimente ce au legătură cu AVOCHAT și/sau cu parteneri ai acestuia și alte asemenea.
Cont de Utilizator – reprezintă spațiul virtual corespunzător fiecărui Utilizator în urma înregistrării în Aplicația AVOCHAT, accesibil prin autentificarea în Aplicația AVOCHAT și unde sunt înregistrate toate Datele furnizate de către Utilizatori.
Cookies – Website-ul nostru foloseste cookie-uri. Cookie-ul este un fisier care contine un identificator (un sir de litere si numere), care este trimis de un server web catre un browser si care este stocat de acel browser. Identificatorul este apoi trimis inapoi la server de fiecare data cand browser-ul solicita o pagina de la acesta. Cookie-urile pot fi cookie-uri „persistente” sau cookie-uri „de sesiune”: cookie-ul persistent va fi stocat de catre browser si va ramane valabil pana la data stabilita de expirare, cu exceptia cazului în care acesta este sters inainte de data de expirare; pe de alta parte, cookie-ul de sesiune va expira la sfarsitul sesiunii utilizatorului, la închiderea browser-ului. Pe site-ul nostru folosim doar cookie-uri persistente.
Date colectate – se referă la informațiile despre Utilizatori și despre dispozitivele folosite de aceștia, obținute de AVOCHAT  în mod indirect, prin diverse mijloace tehnice, la fiecare accesare și/sau utilizare a Serviciilor AVOCHAT. Principalele tipuri de Date colectate sunt următoarele: date de natură tehnică, date cu privirea la sesiunea web a Utilizatorului, date cu privire la folosirea de către Utilizator a funcționalităților din Site-ul.
Date cu caracter personal considerate obișnuite – reprezintă Datele cu caracter personal altele decât cele privind juridicăasi situatia juridica a Utilizatorului (de exemplu: nume și prenume, vârstă, număr de telefon etc.).
Date cu caracter personal / Date personale / Date / Informații cu caracter personal / Informații personale / Informații – se referă la orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.
Date furnizate – se referă la informațiile oferite de către Utilizatori AVOCHAT și/sau Persoanelor Împuternicite de AVOCHAT, în mod direct, fie în momentul completării formularelor sau câmpurilor disponibile în acest sens în cadrul Serviciilor AVOCHAT, fie în momentul comunicării cu Echipa AVOCHAT prin intermediul e-mail-ului, al mesageriei existente în cadrul Serviciilor AVOCHAT  sau al altor servicii de mesagerie (precum Facebook, LinkedIn etc.).
Date privind localizarea – reprezintă acele date privind locul unde se află Utilizatorul la momentul accesării și/sau utilizării Aplicației Web sau a Site-ului AVOCHAT, furnizate către AVOCHAT de către browserul web (de exemplu: Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Apple Safari, Brave, Opera etc.).
Echipa AVOCHAT – se referă la (i) programatorii care dezvoltă și asigură mentenanța Serviciilor AVOCHAT și la (ii) persoanele responsabile cu asistența tehnică a Utilizatorilor.
Incident de securitate – se referă la orice acțiune de distrugere, pierdere, alterare ori accesare sau divulgare neautorizată, produsă din culpă sau cu intenție asupra Datelor cu caracter personal prelucrate în orice mod de către AVOCHAT, dacă respectiva acțiune este susceptibilă să genereze un risc ridicat pentru drepturile și libertățile Utilizatorilor.
Interes legitim – în sens general, se referă la acel interes în baza căruia o persoană fizică sau juridică poate cere altei/altor persoane fizice sau juridice să aibă o anumită conduită, în vederea realizării unui drept al celei dintâi; în sensul specific RGPD, constituie sau pot constitui interese legitime ale Operatorului de Date: prelucrarea de Date cu caracter personal strict necesară în scopul prevenirii fraudelor, prelucrarea de Date cu caracter personal care are drept scop marketingul direct, prelucrarea Datelor cu caracter personal în măsura strict necesară și proporțională în scopul de a asigura securitatea rețelelor și a informațiilor.
Operator de Date – reprezintă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; în cazul de față, AVOCHAT și Echipa AVOCHAT au calitatea de Operator de Date.
Persoana Împuternicită de AVOCHAT – reprezintă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele AVOCHAT; în cazul de față, Utilizatorii Avocati, adică avocatii înregistrați în Aplicația AVOCHAT, au calitatea de Persoană Împuternicită de AVOCHAT.
Politică de Confidențialitate – se referă la prezenta notă cu caracter informativ, al cărei rol este de a prezenta în mod public modalitatea în care AVOCHAT prelucrează Datele cu caracter personal ale Utilizatorilor, în deplină conformitate cu legislația aplicabilă în materia protecției datelor cu caracter personal.
Prelucrarea Datelor cu caracter personal – se referă la orice operațiune sau set de operațiuni efectuate de către AVOCHAT și/sau de către Persoanele Împuternicite de AVOCHAT asupra Datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de Date cu caracter personal ale Utilizatorilor, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.
Servicii externe – se referă la serviciile prin intermediul cărora se desfășoară diferite activități complementare activității de bază a AVOCHAT. Cu titlu de exemplu, intră în această categorie paginile proprii AVOCHAT de pe diferitele rețele de socializare, și anume pagina de Facebook și cea de LinkedIn.
Servicii AVOCHAT – se referă la toate serviciile oferite de către AVOCHAT Utilizatorilor săi prin intermediul Site-ului www.avochat.net și al Aplicației AVOCHAT, la care se adaugă Serviciile Externe.
Site-ul AVOCHAT / Site-ul – se referă la resursele web accesibile din toate browserele web compatibile, instalate atât pe dispozitivele mobile cât și pe cele de tip desktop, și care se regăsesc în toate subpaginile de la adresa www.avochat.net
Servicii juridice online – reprezintă totalitatea serviciilor juridice furnizate la distanță, fără prezența fizică simultană a avocatului și a clientului, pentru stabilirea situatiei juridice si/sau indicarea unor metode de prevenire a problemelor sau de solutionare a acestora, în mod securizat, prin intermediul tehnologiei informației și a mijloacelor electronice de comunicare.
Terți – se referă la entitățile terțe cu care AVOCHAT colaborează în vederea prestării Serviciilor AVOCHAT pentru Utilizatorii săi, și către care transmite sau de la care preia anumite date ce pot avea caracter personal.
Utilizatori – se referă la (i) persoanele care vizitează Site-ul AVOCHAT, fără a se autentifica în Contul de Utilizator; și (ii) persoanele care utilizează Serviciile AVOCHAT în baza autentificării în Contul de Utilizator, în una dintre următoarele calități:(a) Utilizatori Clienți – reprezintă persoanele care utilizează Serviciile AVOCHAT în interes personal sau în interesul altor persoane, și care sunt vizate de prelucrarea Datelor cu caracter personal de către AVOCHAT și/sau de către Persoanele Împuternicite de AVOCHAT. Sunt asimilate categoriei de Utilizatori persoanele vizate de prelucrarea Datelor cu caracter personal de către AVOCHAT și/sau de către Persoanele Împuternicite de AVOCHAT în numele cărora un alt Utilizator folosește Serviciile AVOCHAT.(b) Utilizatori AVOCAȚI reprezintă avocații înregistrați pe Aplicația AVOCHAT, care se conformează condițiilor de selecție impuse de AVOCHAT și care au posibilitatea de a oferi sfaturi și îndrumări juridice Utilizatorilor Clienți în cadrul Aplicației AVOCHAT, în urma primirii unei întrebări din partea unui Utilizator Clinet. Utilizatorii Avocați sunt Persoane Împuternicite de AVOCHAT să prelucreze anumite Date cu caracter personal ale Utilizatorilor Clienți. Date furnizate – acestea reprezintă informațiile oferite AVOCHAT și/sau Persoanelor Împuternicite de AVOCHAT de către Utilizatori în mod direct, fie în momentul completării formularelor sau câmpurilor disponibile în acest sens în cadrul Serviciilor AVOCHAT, fie în momentul comunicării cu Echipa AVOCHAT prin intermediul e-mail-ului, al mesageriei existente în cadrul Serviciilor AVOCHAT sau al altor servicii de mesagerie (precum Facebook, LinkedIn etc.);
Date colectate – acestea reprezintă informațiile despre Utilizatori și despre dispozitivele folosite de aceștia, obținute de AVOCHAT în mod indirect, prin diverse mijloace tehnice, la fiecare accesare și/sau utilizare a Serviciilor AVOCHAT;
Date privind localizarea Utilizatorului – acestea reprezintă date privind locul unde se află Utilizatorul la momentul accesării și/sau utilizării Aplicației Web sau a Site-ului AVOCHAT, furnizate către AVOCHAT de către browserul web (de exemplu: Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Apple Safari, Brave, Opera etc.);
Date obținute de AVOCHAT și transmise către Terți* – acestea se referă atât la Datele furnizate către AVOCHAT de Utilizatori, cât și la Datele colectate de către AVOCHAT, care sunt transmise către Terți în anumite momente și în scopuri bine determinate, pentru a facilita oferirea Serviciilor AVOCHAT către Utilizatori;
Date colectate de la Terți* – acestea se referă la datele obținute de către AVOCHAT de la Terți în anumite momente și în scopuri bine determinate, pentru a facilita oferirea Serviciilor AVOCHAT către Utilizatori. AVOCHAT include în această categorie și informațiile la care Utilizatorii îi permit accesul în mod explicit, cum este cazul anumitor date de profil la care AVOCHAT obține accesul atunci când un utilizator se autentifică pentru accesarea Serviciilor AVOCHAT prin intermediul Facebook, Google sau Apple.

Vorbește cu un avocat
Făcând clic pe „Accept toate cookie-urile”, sunteți de acord cu stocarea cookie-urilor pe dispozitivul dvs. pentru a îmbunătăți navigarea pe site, a analiza utilizarea site-ului și a ajuta la eforturile noastre de marketing. Consultați Politica noastră de confidențialitate pentru mai multe informații.